Hovedsiden      Hvor vil dere reise?      Hvordan vil dere reise?      Hva vil dere gjøre?      Hvor vil dere bo?      Hva vil dere vite? 

Reisemål

Norge

Norden

Europa

Afrika

Amerika

Asia

Oseania

 

Reisemåte

Bil

Buss

Båt/Cruise

Fly

Tog

 

Aktiviteter

Ski & Snø

Sol & Bad

Fotturer

Sykkelturer

Naturen i nærheten

Sportsopplevelser

 Kulturopplevelser

Byferie

Bondegårdsferie

Museumsbesøk

Fornøyelsesparker

 

Overnatting

Fjellstue/Turisthytte

Vandrerhjem

Hotell

Feriebolig

Camping

Bondegård/Seter

Fyr

 

Interessant viten

Kart/Atlas

Matinspirasjon

Reisebrev

Reisebøker

Reisereportasjer

Spill

Viktige trafikkregler for syklister

Gratis nyhetsbrev med reisetips og gode tilbud ->

Enkelte trafikkregler er spesielt viktige for syklister.

De gjelder innenfor følgende områder:
- Hvor kan du sykle?
- Vikepliktsregler
- Forbikjøring
- Sykkelvei eller sykkelfelt?
- Noen nyttige skilt

Hvor kan du sykle?
• Du kan sykle på alle veier, med unntak av motorveier og andre veier som er spesielt skiltet med sykleforbud.

• Hvis det er sykkelfelt langs veien, anbefales du å bruke det. Du kan bare bruke sykkelfeltet på høyre side av veien.

• Det er tillatt å sykle i kollektivfelt.

• Er det sykkelvei eller kombinert gang-/sykkelvei der du sykler, kan du velge å bruke denne (men det er ikke påbudt).

• Du kan sykle på fortauet eller gangvei, men bare når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

• På kombinerte gang- og sykkelveier ferdes fotgjengere og syklister på samme vilkår og må vise hensyn til hverandre.

• Det er ikke tillatt å sykle mot enveiskjøring. Forbudet gjelder ikke ved sykling på fortauet.

• Triller du sykkelen regnes du som gående, men du skal gå på høyreside av veien når sykkelen trilles.

Vikepliktsregler
• Sykler du på sykkelvei, har du vikeplikt for all trafikk på kryssende veier. Vikeplikten gjelder ikke for trafikk fra avkjørsler (bensinstasjoner, parkeringsplasser, privatveier o.l.).

• Sykler du ut fra fortau, gangvei, sykkelvei, har du vikeplikt for annen trafikk.

• Sykler du i sykkelfelt gjelder samme regler som for øvrig biltrafikk i kjørebanen (dvs. vikeplikt for høyretrafikk hvis det ikke er en forkjørsvei).

• Du kan sykle i et fotgjengerfelt. Syklingen må ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Først når du går av sykkelen og triller den, har biltrafikken vikeplikt for deg (som for fotgjengerne).

• I en rundkjøring har du vikeplikt for trafikk fra venstre, dvs. du har vikeplikt for trafikk som allerede er i rundkjøringen når du skal inn i den. Vær oppmerksom.

Forbikjøring
• Du kan kjøre forbi en bil både på høyre og venstre side, men vis forsiktighet hvis du velger forbikjøring på høyre side.

• En annen syklist må du kjøre forbi på venstre side

Sykkelvei eller sykkelfelt?
• En sykkelvei er en separat vei delt fra eventuelt annen vei med kantstein, autovern, gressrabatt, gjerde e.l. Sykkelveien må i tillegg være skiltet med skiltet "Sykkelvei" (nr. 520) eller "Gang- og sykkelvei" (nr. 522).

• Et sykkelfelt (tidligere sykkelbane) ligger på samme nivå som kjørebanen, er delt med hvit stripe fra annen trafikk og er merket med sykkelsymbol. Sykkelfeltet må i tillegg være skiltet med skiltet "Sykkelvei" (nr. 520).

Husk at det alltid er du som syklist som har mest å tape ved et sammenstøt - uansett hvem som har skyld i ulykken.

UTDRAG FRA TRAFIKKREGLENE
(relevant for syklister)

§ 2. Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelser m.v.
...
3. Som gående regnes også den som .....
c) leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

§ 4. Bruk av kjørebane
1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg. Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.

2. På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøres med minst 40 km i timen på vannrett veg........

§ 5. Kjøretøys plass på vegen
1. ........Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre skulder.
2. Kjøring i kollektivfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan motorsykkel, moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slikt felt.

§ 7. Vikeplikt
....
3. Kjørende som vil svinge, har vikeplikt for gående eller syklende der det skal kjøres inn.
4. ....... Kjørende som som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.

§ 9. Særlige plikter overfor gående
.....
3. Den som vil kjøre forbi til høyre for sporvogn ved holdeplass uten trafikkøy, skal stanse og gi fri veg for passasjerer som stiger av eller vil stige på. Det samme gjelder for syklende som vil kjøre forbi til høyre for buss ved holdeplass.

§ 17. Stans og parkering
1. Det er forbudt å stanse.......
c) helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg....

§ 18. Særlige bestemmelser for syklende
1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel.

2. Syklende som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre på vegen og svinge der det er hensiktsmessig. Syklende har da vikeplikt for annen trafikant. Slik svinging kan gjøres uten hensyn til hva som er angitt om valg av kjørefelt ved offentlig trafikkskilt eller ved oppmerking på veg, når det ikke spesielt retter seg mot syklende.

3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

4. Sykkel kan stanses og parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

(Ordlyd gjeldende f.o.m. 1. mai 1998) Forskrift 21. mars 1986 nr 747 om kjørende

Kilde: Syklistenes Landforening

 
 

       


     


      

© 2006 www.familiereiser.no utgis av Happy Learning AS, Granveien 15c, 1178 Oslo, 22 29 68 32

Ansvarlig redaktør: Wenche Aale Hægermark
Om oss - Kontakt oss - Tips oss - Oppføring - Annonsere? - Bli medlem

Friend Link:Yeezy 350 Boost V2,Adidas Yeezy 750 Boost,Adidas Zestra Chaussures,Nike Air Force 1 07,Air Force 1 Flyknit Chaussures,Air Force 1 Mid 07 Chaussures
index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index
 Google